Δωρητές

Όνομα Επώνυμο Επωνυμία Link Ποσό Σκοπός
Al Tanenbaum 60,00 € Στήριξη των προσφύγων
Ανώνυμη δωρεά 20,00 € Στήριξη των προσφύγων
Ανώνυμη δωρεά 20,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Ανώνυμη δωρεά 100,00 € Στήριξη των προσφύγων
New Generation Radio NG radio ngradio.gr 1000,00 € Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)
12 Hours for Greece 12 Hours for Greece 12hoursforgreece 30045,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Ανώνυμη δωρεά 50,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
LAURENT Pascale 20,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
LAURENT Pascale 20,00 € Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού
LAURENT Pascale 20,00 € Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)
LAURENT Pascale 20,00 € Μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες
LAURENT Pascale 20,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
SYLVIE KELCHE 50,00 € Γενική δωρεά για το Ίδρυμα
Alexandra Mitsotakis 1000,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Centre Culturel Hellenique Ahepa Paris Centre Culturel Hellenique/Ahepa Paris 1000,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
New Generation Radio NG radio ngradio.gr 1000,00 € Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
Luca Citi 20,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
12 hours for Greece 12 hours for Greece 12hoursforgreece.com 11400,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Aegean Oil aegeanoil.com 2500,00 € Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία
Ανώνυμη δωρεά 100,00 € Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑB (6)